Athletic Brewing Upside Dawn

English | Cymraeg

Ein barn ar Athletic Brewing Upside Dawn

Sgôr:

4/5

Cryfder: llai na 0.5%
Calorïau ymhob can: 50 (14 ymhob 100ml)
Sgôr: 4 o 5

Sefydlwyd y Cwmni Bragu Athletic yn 2017 yn Stratford, Connecticut, gan John Walker a Bill Shufelt. Creu “cwrw crefftus blasus a di-alcohol ar gyfer yfwyr modern” oedd eu nod, Yn 2021, lansion nhw ddau gwrw ym Mhrydain, gan gynnwys hwn: Upside Dawn.

Mae e wedi’i becynnu’n rhagorol mewn pecyn-chwech twt gyda delwedd syml ar y caniau o’r haul yn codi, felly’r enw “Upside Dawn”. Cwrw cymylog yw, bywiog heb fod yn rhy fyrlymog, gyda mymryn o felystra a blasau sitrws hyfryd. Hopys yw elfen gryfaf yr adflas. Os yw cwrw ysgafn a chwerw at eich dant, efallai mai dyma’r ddiod i chi.

Mae’r holl gynhwysion a chalorïau a phopeth felly wedi’u disgrifio’n glir ar y can – rhywbeth y byddai’n syniad da i nifer o fragwyr eraill ei efelychu.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​