Sainsbury’s Low Alcohol Cider

English | Cymraeg

Ein barn ar Sainsbury’s Low Alcohol Cider

Sgôr:

2/5

Cryfder: 0.9%
Calorïau ymhob potelaid: 150 (30 ymhob 100ml)
Sgôr: 2 o 5

Fel Morrison’s, mae Sainsbury’s yn haeddu clod am fod yn un o’r ychydig o’r prif archfarchnadoedd sy’n cynnig seidr prin-ei-alcohol o dan eu brand eu hunain. Gan fod hwn yn cael ei wneud iddyn nhw gan Westons, dylai fe fod yn dda.

Yn anffodus, mae’n debyg bod Westons yn gwerthu eu seidr gorau o dan eu label ei hunain. Dyw hwn wnaethon nhw i Sainsbury’s ddim yn debygol o ddwyn coron Stowford Press 0.5%.

Like seidr 1% Morrison’s, mae siwgr wedi’i ychwanegu at hwn. Camgymeriad, dwedem ni. Dyw cael ei aeddfedu mewn casgenni derw wedi ychwanegu fawr ddim at y blas na’r lliw chwaeth, gwaetha’r modd.

Fel achos nifer o’r cyrfau di-alcohol llai deniadol, dewis anfoddog fyddai dewis y seidr yma – basech chi’n ei yfed pe bai rhaid, ond fasech chi ddim yn chwilio’n galed amdano fe.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​