Carlsberg 0.0

English | Cymraeg

Ein barn ar Carlsberg 0.0

Cryfder: 0.0%
Calorïau ymhob potelaid:61 (22 per 100ml)
Sgôr: 2 o 5

Pan lansiodd Carlsberg y ddiod sero-alcohol yma yn 2015, roedd hi’n anochel bydden nhw’n honni mai hwn oedd “mwy na thebyg y cwrw di-alcohol gorau yn y byd”. Gan gydnabod bod y rhai sy’n mynd yn sych yn dal i ddymuno “boddhad cwrw rhagorol ei flas”, maen nhw’n hyderus mai dyma’n union maen nhw wedi ei greu. Felly, oes gyda ninnau’r un ffydd yn Carlsberg 0.0?

O farnu ar sail diwyg a golwg, mae hwn gyda’r goreuon. Mae’r botel a’r label yn wirioneddol apelgar. Ac mae’r deyrnged i’r ffordd mae Carlsberg wedi’u gosod eu hunain yn y farchnad mai pêl-droed oedd y peth cyntaf ddaeth i’n pennau ni pan welsom ni nhw.

Yn anffodus, i ni, doedd y cwrw ddim hanner cystal â’i gostrel. Mae rhai yn dweud bod cymharu cyrfau di-alcohol â rhai alcoholaidd fel cymharu afalau ac orennau – maen nhw ill dau’n neis ond dydyn nhw ddim yn debyg. O bosib. Ond y brif broblem yma yw nad yw Carlsberg 0.0 yn blasu’n debyg i gwrw dan haul. Bydd e’n torri eich syched, ond dim ond yn un modd ag unrhyw ddiod oer. Yn y bôn, mae braidd yn ddyfrllyd, a dyw e ddim yn debygol o roi’r wefr i deithwyr sychedig mae Carlsberg yn enwog amdani!

Fel yn achos rhai o’r cyrfau di-alcohol eraill buon ni’n eu profi, mae’n bosibl mai’r broses ddadalcoholeiddio yw’r drwg yn y caws. Mae’r cwrw yma wedi’i fragu fel unrhyw gwrw arall, ac wedyn tynnwyd yr alcohol allan ohono fe – naill ai trwy ddistyllu neu trwy rywbeth o’r enw gwrth-osmosis. Yn ein profiad ni, dyw’r naill ddull na’r llall yn gwneud fawr ddim i wella’r blas.

Cwrw di-alcohol gorau’r byd? Dim eto, mae’n ddrwg ‘da ni ddweud.