Savyll Gin & Tonic

English | Cymraeg

Ein barn ar Savyll Gin & Tonic.

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob potelaid: 70 (28 ymhob 100ml)
Sgôr: Darllenwch isod – roedd y panel profi yn methu cytuno!

Dyma adolygiad gan ein tîm ni gyda chymorth ein hawduron gwâdd Adela Meer a Susan Laurie

Mae rhyfel rhethregol mawr yn mynd ymlaen ym myd y gwirodydd ar hyn o bryd, gyda Chymdeithas y Fasnach Winoedd a Gwirodydd (WSTA) yn mynnu na ddylai diodydd di-alcohol fel hon gael eu galw yn “jin”. Yn amlwg, mae Savyll heb gael y memo ar hyn, gan eu bod yn dal i alw’r ddiod yma yn “Gin and Tonic” yn lle un o’r enwau mwy amleiriog mae’r WSTA yn eu awgrymu.

A rhoi cwestiynau am enwau o’r neilltu, sut mae’r ddiod yma’n blasu? Yn ôl un o’n panel profi, mae hi “yn union fel G&T”. Roedd un arall yn canfod “aroglau leim ffres, a brathiad miniog a sbeisiog fel y peth go-iawn” ond hefyd yn cael yr adflas yn llai dymunol. Roedd ein beirniaid hefyd yn anghytuno’n llwyr o ran y sgoriau roddon nhw: pum pwynt allan o bump gan un, a chwta un allan o bump gan y llall. Mae’n dangos mor bersonol yw chwaeth mewn diodydd!