Cydnabod y person cyfan: Alcohol, iechyd meddwl ac anghenion amrywiol

English | Cymraeg

Cynhadledd flynyddol Alcohol Change UK

sarışın porno yaşlı porno konulu porno porno izle 69 porno rus porno anal porno bakire sex bangbros olgun porno
Dydd Iau, 3 Rhagfyr 2020
Gwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF35 6AF

Y Cyfnod Cloi

O ystyried y cyfyngiadau ar hyn o bryd ar ymgynnull yn gyhoeddus, efallai y bydd rhaid cynnal rhywfaint o’r gynhadledd hon, neu’r cyfan ohoni, ar-lein. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Ar hyn o bryd, y ffi am fynychu’r gynhadledd yw £50 (yn ogystal â ffi Eventbrite a Threth ar Werth). Gofynnwn ni am y fath daliadau er mwyn talu costau trefniadau’r diwrnod. Os bydd rhaid cynnal y digwydd yn gyfan gwbl ddigidol, byddwn ni’n ad-dalu i gynadleddwyr unrhyw arian y byddwn ni’n eu harbed o ganlyniad i lai o gostau teithio a llogi lleoliad.

Thema’r gynhadledd

Yn aml, dim ond un arwydd yw goryfed o’r rhwystrau cymhleth ar lwybr bywyd rhywun. Efallai fod alcohol yn fodd i ymdopi â thrawma dwfn neu ofid parhaol. Weithiau daw â rhagor o drallodion yn ei sgîl, fel iselder ysbryd neu anhawster deall a dirnad.

Does dim atebion syml i’r fath anghenion cymhleth. Dyna’r rheswm ein bod ni’n galw ynghyd casgliad aml-ddisgyblaeth o academyddion, ymarferwyr, a phobl gyda phrofiad personol o’r fath broblemau, er mwyn ein helpu ni i gyd i weithio tuag at gymorth sy’n cydnabod y person cyfan. Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Anne Campbell, yn cyflwyno’r dystiolaeth ddiweddaraf ar y gydberthynas rhwng alcohol ac iechyd meddwl
  • Victoria Williams, yn trafod sut i gefnogi pobl sy’n byw gyda straen ar ôl trawma
  • Bev John, Gareth Roderique Davies, a Mike Ward, ar effeithiau amrywiol alcohol ar yr ymennydd, ac sut gallwn ni eu trin
  • Prosiect Golden Key Bryste, ar eu dulliau ymarferol i greu gwell dyfodol i’r rhai â’r anghenion mwyaf cymhleth
  • Josh Connolly a Chelsey Flood, yn adrodd eu hanesion iechyd meddwl eu hunain.

Peidiwch â cholli’r cyfle – cadwch eich llefydd nawr! Pris arbennig am archebu’n gynnar!

Chadwch eich llefydd!

Os ydych chi wedi cadw eich lle ond yn methu dod i’r gynhadledd, cewch chi roi eich tocyn i gydweithiwr. Os byddwch chi am ganslo’ch tocyn, gallwch chi wneud hynny trwy ein tudalen Eventbrite. Os canslwch chi eich tocyn cyn 25 Tachwedd 2020, byddwn ni’n ad-dalu’r gost yn llawn. Os canslwch chi ar ôl hynny, fyddwn ni ddim yn ad-dalu, ac efallai y byddwch chi am ddanfon cydweithiwr yn eich lle chi yn lle canslo.