Cynhadledd flynyddol Alcohol Change UK: Estyn llaw

English | Cymraeg

18 Hydref 2023 - 19 Hydref 2023
Ar-lein, dros ddau hanner-diwrnod
Mae tocynnau ar gael am £35 +TAW am bob hanner-diwrnod, neu £60 +TAW am y ddau hanner-diwrnod gyda’i gilydd Archebwch nawr

Cefnogi gwasanaethau i gysylltu â’r yfwyr mwyaf bregus

Yn aml, y bobl sy’n wynebu’r problemau alcohol mwyaf difrifol sy’n cael yr anhawster mwyaf wrth geisio cymorth. Yn y seiat ddysgu ar-lein yma, byddwn ni’n clywed gan bobl gyda phrofiad personol a phroffesiynol am sut gallwn ni estyn llaw yn well.

Mae cynadleddau Alcohol Change UK yn canolbwyntio ar roi i chi i atebion ymarferol i gwestiynau anodd y byd go-iawn – ar sut i gwrdd â phobl lle maen nhw a’u cynorthwyo i oresgyn y rhwystrau sy’n eu cadw rhag mwynhau bywyd llawn.

Dyna rai o’r siaradwyr a gadarnhawyd hyd yn hyn:

  • Mike Ward o Alcohol Change UK, sy’n galw am ehangu ein diffiniadau o’r niwed i’r ymennydd mae yfwyr bregus yn ei ddioddef.
  • Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Caerdydd a’r Fro (CAVDAS), ar fanteision gweithio gyda chymheiriaid cefnogol i gyrraedd pobl ar y stryd.
  • Adfam, yn rhannu profiadau oedolion o fyw gyda phartner sy’n goryfed.
  • Recovery Cymru, yn sôn am natur unigryw pob taith tuag at adferiad, a sut dylai gwasanaethau ymateb.
  • Gemma Yarwood o Brifysgol Metropolitan Manceinion, yn trafod gofal diwedd-oes i bobl sy’n defnyddio sylweddau.

Os ydych chi am sicrhau bod gwasanaethau alcohol yn cyrraedd pawb dylen nhw ei gyrraedd, dyma’r gynhadledd i chi.

Darllenwch yr agenda yma

Cadwch eich llefydd.

Archebwch nawr