Awtistiaeth, alcohol, a sylweddau eraill

English | Cymraeg

6 Medi 2021
9:30 - 12:45
Cynhadledd ar-lein
Seminar a gweithdy ar-lein di-dâl Cadwch le nawr

Ymunwch â ni ar gyfer seminar ar-lein di-dâl yn ystyried y berthynas rhwng awtistiaeth, alcohol a sylweddau eraill. Wedi’i chynnal gan by Alcohol Change UK, y Ganolfan Ymchwil Gymhwysol i Awtistiaeth ym Mhrifysgol Caerfaddon, a Choleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Mae pobl awtistig yr un mor debygol o ddefnyddio sylweddau ag unrhyw un arall, ond yn fwy tebygol o wynebu anawsterau wrth geisio cymorth am broblemau defnyddio sylweddau.

Dangosodd ymchwil gan y Ganolfan Ymchwil Gymhwysol i Awtistiaeth na fyddai bron i hanner yfwyr awtistig yn ceisio cymorth am broblem alcohol; a bod gweithwyr alcohol yn disgwyl canlyniadau cymharol wael wrth drin pobl awtistig. Mae ambell arwydd fod pobl awtistig sy’n defnyddio canabis yn wynebu rhwystrau cyffelyb wrth geisio cymorth.

Mae’r cyfarfod ar-lein hanner-diwrnod yma yn cynnig cyfle i godi’r caead ar oddi ar y pynciau astrus yma – i roi iddynt eu sylw dyledus o’r diwedd – ac i greu cysylltiadau ag eraill sy’n ceisio eu hamgyffred. Ein nod yw adeiladu rhwydwaith er mwyn sicrhau bod:

  • Gwasanaethau camddefnyddio sylweddau yn deall anghenion pobl awtistig yn well.
  • Gwasanaethau awtistiaeth yn gwybod mwy am gamddefnyddio sylweddau.
  • Y ddwy sector yn cydweithio’n well.

Cadwch eich tocynnau heddiw!

Cadwch le nawr