Y ddiod a phob dim arall: Nid alcohol yw’r unig broblem bob tro

English | Cymraeg

Cynhadledd flynyddol Alcohol Change UK yng Nghymru
18 Medi 2019, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

18 Medi 2019, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Agenda’r diwrnod

9:00 tan 9:30Cofrestru a lluniaeth
09:30 tan 09:40Cyflwyniad
Andrew Misell, Cyfarwyddwr Cymru, Alcohol Change UK
09:40 tan 10:20Pob drws fynedfa: iechyd meddwl, alcohol a chyffuriau eraill

Sara Moseley, Mind Cymru
Dwy broblem, un bywyd: pam na ddylem ni drin iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau fel dau beth ar wahân


Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Bradford a’r Cylch, a Mind yn Bradford
Dinas noddfa: creu man ddiogel nad yw’n glinig nac yn gell i bobl mewn argyfwng

10:20 tan 10:40Trafodaeth a chwestiynau
10:40 tan 11:00Egwyl gyda lluniaeth
11:00 tan 11:20Pan nad yw cleient yn cwrdd â’n meini prawf

Yr Athro Mark Brosnan, Canolfan Cymhwyso Ymchwil i Awtistiaeth, Prifysgol Caerfaddon
Gweithio gydag yfwyr niwro-amrywiol
11:20 tan 11:30Trafodaeth a chwestiynau
11:30 tan 11:50Symud ymlaen o gychwyn gwael: gweithio gyda Phrofiadau Niweidiol Plentyndod (ACEs)

Laura Tranter, Iechyd Cyhoeddus Cymru
ACEs – "Agor tuniaid o gynrhon"
11:50 tan 12:00Trafodaeth a chwestiynau
12:00 tan 12:50 Cinio
12:50 tan 13:20Taro sgwrs

Y newyddiadurwr ac awdur Catherine Gray yn siarad am ugain mlynedd o yfed trwm, a phleserau annisgwyl sobrwydd
13:20 tan 14:00 Yfed a bwyta

Dr Jacinta Tan, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan; a Gemma Johns, Prifysgol Abertawe
Bwyta anhwylus ac alcohol


Sioned Quirke, Gwasanaeth Rheoli Pwysau Oedolion, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Alcohol a magu pwysau

14:00 tan 14:20Trafodaeth a chwestiynau
14:20 tan 14:40Egwyl gyda chwrw, seidr a gwin di-alcohol
14:40 tan 15:20Mas o’r ffrimpan, mewn i’r tân? Yfed a gamblo

Yr Athro Bev John a Dr Gareth Roderique-Davies, Prifysgol De Cyrmu
O siop y bwci i’r soffa: y chwyldro mewn arferion yfed a gamblo


Dee Lally, Yr Ystafell Fyw, Caerdydd
Pobl sy’n dod atom gyda mwy nag un broblem

15:20 tan 15:40Trafodaeth a chwestiynau
15:40 tan 16:00Crynhoi a chloi

Richard Piper, Prif Weithredwr, Alcohol Change UK
Newid ein meddyliau am alcohol