Athletic Brewing All Out

English | Cymraeg

Ein Barn Ar Athletic Brewing All Out

Sgôr:

3/5

Cryfder: llai na 0.5%
Calorïau ymhob can: 89 (25 ymhob 100ml)
Sgôr: 3 o 5

Dyma adolygiad gan ei hawdur gwadd Phil McClelland, sydd i’w gael ar ei flog diodydd di-alcohol Opening the Bottle.

Mae gan Athletic Brewing fragdai yng Nghaliffornia a Connecticut, ac maen nhw’n gwerthu eu cwrw ym mhedwar ban byd. Hyd yn hyn, buon nhw’n creu cyrfau ysgafn, a hwn yw eu cwrw du cyntaf.

Fel pob un o gyrfau Athletic, daw hwn mewn can golygus iawn, gyda golygfa liw nos sy’n gweddu i’r dim i gwrw tywyll. Mae’r cwrw ei hunan yn ddu ei liw, gyda digon o ewyn sy’n para (gan amlaf mae’r ewyn yn diflannu fel gwlith y bore ar gwrw di-alcohol). Roeddwn i’n disgwyl tipyn bach mwy o arogl, ond roeddwn i’n cael brag rhost dwfn cwrw tywyll, ynghyd ag ambell awgrym o siocled a choffi.

Yn anffodus, mae’r blas yn dipyn o siom. Mae yma flas cwrw tywyll, yn sicr: mae brag trwm a blas llosg bron, ond prin iawn yw’r nodau caramel a siocled, sy’n drueni. Mae mymryn o swigod a theimlad mwy tenau na stowt. Dwi’n rhyw feddwl mai cwrw du ar gyfer pobl sy’n hoffi cwrw melyn yw hwn: rhyw fath o “porter lite”. Mae’n gwrw diddorol heb fod yn syfrdanol ac yn brin o’r blasau mawr sydd eisiau mewn cwrw tywyll. Ar ôl i chi ei yfed e, mae’n debyg na fyddwch chi’n mynd am un arall yn syth bin, ond efallai byddwch chi am ddychwelyd ato rywbryd arall.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​