Co-op Granach Rosé

English | Cymraeg

Ein barn ar Co-op Granach Rosé.

Sgôr:

4/5

ABV: <0.5%
Calories per 100ml: 36

Dyma win gwritgoch dymunol iawn, wedi’i wneud o rawnwin Sbaen ac wedyn wedi’i ddad-alcoholeiddio. Mae ganddo liw oren-binc dwfn a blas ffrwythus braf. Mae e fymryn yn felysach na’r disgwyl, o bosib, ond heb fod yn ormodol felly.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​