Craffu’n fanylach

English | Cymraeg

11 Gorffennaf 2024
09:30 - 14:25
£35 + TAW Book now

Dyfnhau ein dealltwriaeth am y berthynas rhwng alcohol, cam-drin domestig a thrawma

Seiat ddysgu ar-lein gydag Alcohol Change UK

09:30 tan 13:10, Dydd Iau 11 Gorffennaf 2024

Roedd seiat ddysgu ddiwethaf Alcohol Change UK ar gam-drin domestig, alcohol a thrawma – Yn y dirgel ym mis Mawrth eleni – wedi denu mwy na phedwar cant o bobl, ac roedd hi’n amlwg i ni pryd hynny fod llawer mwy ar ôl i ni i gyd ei ddysgu.

Dyna’r rheswm byddwn ni’n dod yn ôl y pwnc ar 11 Gorffennaf, er mwyn craffu’n fynylach ar y berthynas gymhleth rhwng y materion hyn, ac ystyried beth gallwn ni i gyd ei wneud i adnabod anghenion a cheisio atebion.

Bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys:

  • Liz Gilchrist a Gail Gilchrist, yn trafod sut gall gwasanaethu sy’n cynnig triniaeth am alcohol weithio’n ddiogel gyda dynion sy’n dreisgar at eu partneriaid
  • Carie Bower o Age UK, yn ein hannog i beidio ag anwybyddu cam-drin domestig ymhith pobl hŷn
  • Tina Fahm, ar wneud cymorth cam-drin domestig yn berthnasol i ferched duon a lleiafrifoedd eraill
  • Mark Brooks, cadeirydd ManKind, ar gefnogi dynion sy’n wynebu cam-drin domestig

Dyma ddwedodd rhai o fynychwyr Yn y dirgel am y digwyddiad:

  • “Sesiwn ragorol heddiw. Sawl siaradwr gwych, ac mor braf oedd cael ein cysylltu led-led y wlad.”
  • “Sesiwn ddefnyddiol iawn yn bwrw goleuni ar y pwnc. Gwela’ i chi yn yr un nesaf!”

Bydd Craffu’n fanylach yn gyfle i chi ddyfnhau eich dealltwriaeth, creu cysylltiadau newydd, a chanfod ffyrdd newydd i leihau niwed a hybu lles.

Darllenwch yr agenda llawn