Adfer bywydau: Lleihau niwed alcohol ac ail-greu cysylltiadau ar ôl y pandemig

English | Cymraeg

22 Medi 2021 - 23 Medi 2021
09:30 - 15:45
Cynhadledd ar-lein
Mae tocynnau ar werth am £50 (ynghyd â Treth ar Werth) am y ddau ddiwrnod, neu £35 (ynghyd â Treth ar Werth) am y naill ddiwrnod neu’r llall. Cadwch le nawr

Mae ein tîm yng Nghymru yn cyflwyno cynhadledd flynyddol Alcohol Change UK, gan roi alcohol yn ei gyd-destun. Dyma gyfle i ystyried y rhesymau mae pobl yn yfed, a gwahanol lwybrau poblogaeth amrywiol tuag at leihau niwed ac adfer cysylltiadau.

Beth yw pwrpas y gynhadledd yma?

Yn sgîl y pandemig, mae mwy o bobl yn ymgodymu â phroblemau iechyd meddwl, a mwy wedi troi at alcohol er mwyn ymdopi. Mae llawer o’r cysylltiadau a gweithgareddau cymdeithasol oedd yn cynnal ein hiechyd a’n lles wedi gwanhau neu brinhau. Bu’n rhaid i wasanaethau addasu dro ar ôl tro i lanw a thrai peryglon. Yn unigol, yn genedlaethol, ac yn fyd-eang, mae angen i ni ader ein bywydau.

Ar gyfer pwy mae’r gynhadledd?

Efallai eich bod chi’n ymchwilydd, ymarferydd, neu rywun â phrofiad personol; yn gweithio mewn prifysgol neu yn y gwasanaethau brys; ym maes gofal iechyd, gofal cymdeithasol, neu dai a digartrefedd. Efallai eich bod chi’n arbenigo ar alcohol, neu’n gweithio ar faterion iechyd a lles ehangach. Os ydych chi am leihau niwed a gwella bywydau, dyma gynhadledd i chi.

Yn ystod dau ddiwrnod Adfer bywydau, byddwn ni’n ceisio dysgu gwersi’r cyfnod clo a deall sut i ymdrin â’r heriau sy’n ein hwynebu ar ôl y pandemig.

Siaradwyr y gynhadledd

Ymunwch â ni i glywed gan amrywiaeth o siaradwyr gwadd, gan gynnwys:

  • Dr Lee Hogan ac aelodau Moving On In My Recovery (MOIMR), ar gynnal cymheiriaid yn ystod y pandemig
  • Justina Murray o Deuluoedd yr Alban yn Wynebu Effeithiau Alcohol a Chyffuriau (SFAD), ar gefnogi teuluoedd yfwyr trwy’r cyfnod clo a’r tu hwnt
  • Dr Emmert Roberts, ar beth ddysgon ni am leihau niwed alcohol trwy letya pobl ddigartref ar frys mewn gwestai
  • Yr awdur Millie Gooch, ar newid ein syniadau am beidio ag yfed
  • Yr arbenigwr datblygu cymunedol Cormac Russell, ar ail-greu cysylltiadau ar ôl Covid-19.

Bydd cyfleoedd hefyd i rwydweithio a rhannu syniadau mewn seiadau trafod bach.

Porwch drwy’r rhaglen i gael gwybod mwy.

Darllenwch y rhaglen

Cadwch eich tocynnau heddiw! Cewch chi gadw tocynnau ar gyfer un diwrnod neu’r ddau.

Cadwch le nawr