Alcohol Change UK 2021 Conference programme

English | Cymraeg

Ymunwch â ni ar gyfer cynhadledd ddeuddydd ar-lein Alcohol Change UK ar y thema Adfer bywydau: lleihau niwed alcohol ac ail-greu cysylltiadau ar ôl y pandemig.

Agenda'r gynhadledd

22 Medi - 23 Medi 2021

Diwrnod 1: Dydd Mercher 22 Medi 2021

AmserauSiaradwyrCynnwys
09.30-
09.35
Andrew Misell, Cyfarwyddwr Cymru,
Alcohol Change UK
Cyfarchion a chroeso
09.35-
10.25
Seiat brofiad: Dr Lee Hogan ac aelodau
Moving On In My Recovery (MOIMR)
Agosáu o bell: Cynnal
cymheiriaid yn ystod y pandemig
10.25-
11.05
Yr Athro Katy Holloway, Prifysgol De
Cymru; a Martin Blakebrough, Prif
Weithredwr, Kaleidoscope
Ar-lein, oddi-ar-lein: Darparu
cefnogaeth amserol, priodol a
lleol
11.05-
11.15
Deg munud am baned
11.15-
11.55
Dr Emmert Roberts, Arweinydd Clinigol,
Gwasanaeth Alcohol a Chyffuriau
Gwestai’r Digartref (HDAS-Llundain)
Pawb i mewn! Beth ddysgon ni
am leihau niwed alcohol trwy
letya pobl ddigartref ar frys
mewn gwestai?
11.55-
12.45
Craffu ar y glo mân:
Cyfle i rwydweithio, manylu a rhannu syniadau mewn
seiadau trafod bach ar gwestiynau penodol
12.45-
13.25
Deugain munud am ginio
13.25-
14.05
Seiat brofiad: Millie Gooch, awdur The
Sober Girl Society Handbook
Plant sobr y mileniwm: Newid
ein syniadau am beidio ag yfed
14.05-
14.45
Cari Evans, Cyfle CymruAwn i’r gwaith: Llwybrau i
gyflogaeth i bobl gyda hanes o
ddefnyddio sylweddau
14.45-
14.55
Deg munud am baned
14.55-
15.35
Ehangu ein gorwelion: Charlotte Waite,
Cyfarwyddwr Gweddnewid Systemau,
Platfform
Adfer bywydau gyda’n gilydd:
Beth os nad mwy o adnoddau a
mwy o wasanaethau yw’r ateb?
15.35-
15.45
Crynhoi a chloi:
Richard Piper
, Prif Weithredwr
Alcohol Change UK

Diwrnod 2: Dydd Iau 23 Medi 2021

AmserauSiaradwyrCynnwys
09.30-
09.35
Andrew Misell, Cyfarwyddwr Cymru
Alcohol Change UK
Cyfarchion a chroeso
09.35-
10.25
Seiat brofiad: Hugh Davenport ac Amanda
Mitchell
Diota dan glo: “Roedd hi fel pe
bai pawb arall yn yfed mwy,
oherwydd beth arall oedd i’w
wneud?”
10.25-
11.05
Richard Piper, Prif Weithredwr

Alcohol Change UK

Gweithio gartref, diota yn y
gwaith?
11.05-
11.15
Deg munud am baned
11.15-
11.55
Justina Murray, Prif Weithredwr
Teuluoedd yr Alban yn Wynebu
Effeithiau Alcohol a Chyffuriau (SFAD)
Aros gartref, aros yn ddiogel?
Cefnogi teuluoedd yfwyr trwy’r
cyfnod clo a’r tu hwnt
11.55-
12.45
Craffu ar y glo mân:
Cyfle i rwydweithio, manylu a rhannu syniadau mewn
seiadau trafod bach ar gwestiynau penodol
12.45-
13.25
Deugain munud am ginio
13.25-
14.05
Seiat brofiad: Gweithwyr a
gwirfoddolwyr Recovery Cymru
Pŵer profiad: Dulliau newydd i
gefnogi cymheiriaid a dymchwel
rhwystrau
14.05-
14.45
Sohan Sahota, Rheolwr-Gyfarwyddwr
BAC-IN, Nottingham
Yfed cudd: Ymgodymu â
phroblemau alcohol mewn
cymunedau lle mae diota yn
dabŵ
14.45-
14.55
Deg munud am baned
14.55 to
15.35
Ehangu ein gorwelion:
Cormac Russell
Rheolwr-Gyfarwyddwr a Sylfaenydd
Nurture Development
Datblygu Cymunedol ar Sail
Adnoddau (ABCD): Ail-greu
cysylltiadau ar ôl Covid-19
15.35-
15.45
Crynhoi a chloi:
Richard Piper, Prif Weithredwr
Alcohol Change Uk

I gael y rhaglen lawn, cliciwch yma.

Cadwch eich tocynnau heddiw! Cewch chi gadw tocynnau ar gyfer un diwrnod neu’r ddau.

Cadwch le nawr