Cysylltu

English | Cymraeg

Byddem ni wrth ein bodd clywed gennych chi. Cewch chi gysylltu â ni trwy’r dulliau isod.

Ymholiadau cyffredinol

E-bost:

[email protected]

Ffôn:

020 3907 8480

Cofiwch nad ydym ni’n cynnig llinell gymorth. Os ydych chi’n poeni am faint rydych chi’n ei yfed, neu’n poeni am rywun arall, gallwch chi ffonio Drinkline yn ddi-dâl ac yn gwbl gyfrinachol. Ffoniwch 0300 123 1110 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am tan 8pm, penwythnosau 11am tan 4pm).

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch chi gysylltu â’r llinell gymorth ar alcohol a chyffuriau, DAN 24/7, unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos. Rhadffôn: 0808 808 2234, neu tecstiwch DAN at: 81066.

Swyddfa’r wasg

Cysylltwch â swyddfa’r wasg, gorau oll trwy e-bost. Byddwn ni’n ymateb yn gyflym Dydd Llun i Dydd Gwener rhwng 9am a 6pm. Tu allan i’r oriau hyn, efallai y bydd rhaid disgwyl yn hirach am ateb.

E-bost:

[email protected]

[email protected]

Ffôn:

020 3907 8493
020 3907 8485

Ein swyddfeydd

Alcohol Change UK
27 Swinton Street
Llundain WC1X 9NW

Ffôn: 020 3907 8480

Alcohol Change UK
Enterprise House
127-129 Bute Street
Caerdydd CF10 5LE

Ffôn: 029 2022 6746