Guinness Draft 0.0

English | Cymraeg

Ein barn ar Guinness Draft 0.0

Cryfder: 0.0%
Calorïau ymhob can: 70 (16 ymhob 100ml)
Sgôr: 5 o 5

Wedi’i lansio yn 2020, hwn yw’r cwrw di-alcohol buodd llawer un yn aros amdano.

Mae Guinness yn un o ddiodydd mwyaf poblogaidd y byd. Yn ôl y bragwyr, mae 10 miliwn gwydraid o’r stwff du yn mynd lawr y lôn goch bob dydd. Ac er mai yn Iwerddon mae ei wreiddiau, ym Mhrydain mae’r farchnad fwyaf amdano. Felly, ydy Guinness-garwyr yr ynysoedd hyn wedi cael diod sy’n deilwng o’u teyrngarwch? Ydyn, yn y bôn.

Does dim dwywaith amdani, os Guinness yw eich diléit, bydd hwn at eich dant. Mae fel Guinness o’r gasgen, ond mewn can a heb yr alcohol. Mae’n gwynto fel Guinness, yn edrych fel fe ac yn blasu fel fe. Tu fewn i bob can mae’r teclyn enwog – pelen fach blastig lawn nitrogen – sy’n creu’r ewyn wrth dywallt ac yn rhoi i’r ddiod y patrwm chwyrlïol sydd mor nodweddiadol ohoni.

Roedd yr hen hysbysebion Cymraeg yn honni mai “Guinness yw gwin y gwan”. Mae’r hen chwedl ei fod yn cynnwys symiau gwyrthiol o haearn wedi’i hen chwalu erbyn hyn. Fydd Guinness ddim yn rhoi nerth i chi. Ond fydd y Guinness 0.0% yma ddim yn rhoi cur pen i chi yn bore chwaith!