Sainsbury’s Rosé

English | Cymraeg

Ein barn ar Sainsbury’s Rosé

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 65 (192 ymhob potel)
Sgôr: 3 o 5

Fel y coch o’r un siop, dyw hon ddim yn ddiod wael o gwbl. Mae’r broliant ar y botel yn dweud ei fod e’n cyd-fynd yn dda gyda bwydydd Asiaiadd sbeisiog. Yn ein profiad ni, mae hefyd yn dda ar gyfer barbeciw – y lle mwyaf tebygol i’r rhan fwyaf ohonom yfed rosé wedi’r cwbl.

Mae lliw da iddo fe, ac er ei fod fymryn yn rhy felys dyw’r melystra ddim yn llethu’r blas. Mae Sainsbury’s rhoi iddo sgôr o 5 ar eu graddfa felystra o 1 i 9, ac mae hynny i’w weld yn eithaf agos ati.