Aztec Organic Lager

English | Cymraeg

Ein barn ar Aztec Organic Lager

Sgôr:

5/5

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob 100ml: 13

Mae Bragdy Hepworth Brewery yn Sussex yn defnyddio agafe yn eu holl gyrfau di-alcohol, ond yn hwn mae’r planhigyn bach glas yn cael y lle blaenaf – gan gyfrannu at flas a thrwch y ddiod.

Mae ganddo liw euraidd hyfryd, a digon o ewyn wrth ei dywallt, er nad hwnna’n para’n hir iawn. Mae’n ysgafn gyda chwerwder dymunol ond nid gormodol, ac mae adflas cwrw da.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​