Fürstenberg Pilsener Alkoholfrei

English | Cymraeg

Ein barn ar Fürstenberg Pilsener Alkoholfrei.

Sgôr:

4/5

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob 100ml: 11

Mae bragdy Fürstenberg ym mro’r Goedwig Ddu yn neheudir yr Almaen, ac maen nhw’n creu cwrw yno ers 1283. Pryd hynny, rhoddodd y Brenin Rwdolff I o’r Almaen ganiatâd i fragu cwrw i fonheddwr lleol, ac mae arfbais yr iarll yna i’w weld ar bob potel hyd heddiw.

O gymharu â chyrfau melyn eraill, mae’n eithaf gwelw ac eithaf chwerw – mwy fel weißbier, o bosib. Yn sicr, dyw e ddim yn brin o flas, ac os yw cyrfau Almaenaidd traddodiadol at eich dant, efallai mai dyma’r ddiod i chi.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​