Friels Low Alcohol Original Cider

English | Cymraeg

Ein barn ar Friels Low Alcohol Original Cider

Sgôr:

4/5

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob can: 73 (22 ymhob 100ml)
Sgôr: 4 o 5

Dyma adolygiad gan ein hawdur gwâdd @GlowSober

Cwmni teuluol annibynnol yw Friels, gan gynaeafu afalau lleol o siroedd Henffordd a Chaerwrangon. Mae’r afalau wedyn yn cael eu gwasgu ger glannau Afon Hafren yn Stourport ac mae Friels yn ymfalchïo nad oes dim blasau, lliwiau na melysyddion artiffisial yn eu diodydd.

Mae gan y seidr yma arogl gwych – mae’n afalau i gyd – ac o’r gegaid gyntaf mae blas seidr digamsyniol. Mae hefyd ddigon o swigod ynddo. Wrth iddo deithio drwy’ch ceg mae fel pe bai’n colli rhywfaint o’r blas sydd mor addawol ar y dechrau. Ond wrth i chi ei lyncu, mae’n adennill tir ac mae’r blas seidr yn dychwelyd. Mae’n fwy sych na melys ac mae’r adflas yn aros ar y tafod.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​