Holly GoLightly Rosé Cider

English | Cymraeg

Ein barn ar Holly GoLightly Rosé Cider

Sgôr:

3/5

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob 100ml: 21

Hen gwmni teuluol yw Celtic Marches, rhyw ddeng milltir ar hugain o’r ffin rhwng Cymru a Lloegr – ffaith sy’n rhoi i’r fentr ei henw. Creon nhw eu seidr di-alcohol cyntaf yn 2019 ac erbyn 2022 roedd y casgliad wedi tyfu, gan gynnwys y ddiod ffrwythus yma.

Mae ganddo liw coch cynnes hyfryd ond doedden nhw ddim yn siŵr iawn am yr arogl sydd arno – un melys iawn, fel losin mefus. Ond roedden ni wedi ein siomi ar yr ochr orau gan awch y blas afalau, yn gytbwys gyda’r ffrwythau tywyll.

Mae’n teimlo ychydig yn denau, ond diod ddymunol iawn at ei gilydd


Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​