Pulp Rosé

English | Cymraeg

Ein barn ar Pulp Rosé

Sgôr:

4/5

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob 100ml: 21

Mae seidr ffrwythus – sef seidrau sydd wedi’u gwneud o ffrwythau ar wahân i afalau – yn destun dadlau. Mae puryddion seidr yn troi eu trwynau arnyn nhw, ond maen nhw’n rhai o’r seidrau mwyaf poblogaidd yn y farchnad.

Mae gan y seidr yma liw coch hyfryd. Mae’r arogl yn felys iawn ond mae’r blas yn cydbwyso afalau seidr a ffrwythau tywyll mwy melys. Mae hwn ychydig yn fwy miniog na’r seidr Holly GoLightly Rosé gan yr un cwmni. Felly, os yw’n gwell gennych seidr sychach, efallai bydd hwn ddewis da i chi.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​