Sainsbury’s Peach and Lime Cider

English | Cymraeg

Ein barn ar Sainsbury’s Peach and Lime Cider

Sgôr:

4/5

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob potelaid: 175 (35 ymhob 100ml)
Sgôr: 4 o 5

Sector sy’n tyfu o hyd yw seidrau gyda ffrwythau eraill yn ogystal â’r afalau. Does ryfedd, felly, fod Sainsbury’s wedi dewis lansio’r seidr yma gydag eirin gwlanog a leim yn 2021.

Gan ganddo liw pinc hyfryd ac mae’n dod mewn botel bert gyda label sy’n dwyn i gof hysbysebion yr 1950au. Mae’r blas eirin gwlanog yn amlwg iawn, a’r leim yn fwy cynnil. Byddai’n well gan ein panel brofi pe bai tipyn mwy o frathiad (a llai o siwgr) yn y ddiod, ond os ydych chi’n un o’r miloedd lawer o bobl sy’n dwli ar seidr ffrwythus melys, efallai mai dyma’r ddiod i chi.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​