Sainsbury’s White

English | Cymraeg

Ein barn ar Sainsbury’s White

Sgôr:

2/5

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 60 (180 ymhob potel)
Sgôr: 2 o 5

Mae hwn yn rhagori ar nifer o’i gystadleuwyr trwy beidio â bod yn rhy felys. Ar y llaw arall, dyw e ddim yn debyg iawn i win. Sudd grawnwin yw’r blas cyntaf; daw’r awgrym cyntaf o win yn yr adflas. A bod yn onest, mae cwpl o winoedd gwyn eraill ar yr tudalen yma bydden ni’n eu dewis cyn hwn.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​