Tesco Sauvignon Blanc

English | Cymraeg

Ein barn ar Tesco Sauvignon Blanc

Sgôr:

3/5

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 125 (50 ymhob 100ml)
Sgôr: 3 o 5

Fel y coch islaw a’r rosé uwchben, mae gwin gwyn yma yn cael ei greu i Tesco gan Félix Solís, yn eu gwindy hanner ffordd rhwng Madrid a Grenada.

Yn anffodus, doedden ni ddim yn hoffi hwn hanner cymaint â’u rosé nhw. O ran ei liw, mae fe ychydig yn welw am Sauvignon Blanc (gyda lliw tebycach i berai, o bosibl). Mae hefyd yn felys iawn am Sauvignon Blanc. At ei gilydd, diod ffrwythaidd ddigon dymunol yw hi, ond dyw hi ddim yn agos iawn at win.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​