Asda Muscat

English | Cymraeg

Ein barn ar Asda Muscat

Sgôr:

2/5

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob gwydraid 250ml: 100 (40 ymhob 100ml)
Sgôr: 2 o 5

Mae’r Muscat yma yn un o niferoedd o ddiodydd sydd i’w cael sy’n ymddangos fel gwin ond sydd, mewn gwirionedd, yn sudd grawnwin. Sudd grawnwin Muscat, rhaid cydnabod, ond sydd grawnwin er hynny. Os yw e’n debyg i win o gwbl, gwin ysgaw yw hwnnw
Os ydych chi’n chwilio am sudd o safon mewn potel neis ac am bris rhesymol iawn, ewch amdani. Os gwin sydd at eich dant, yna mae opsiynau prin eu halcohol gwell ar gael yn yr un siop.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​