Batt’s Organic

English | Cymraeg

Ein barn ar Batt’s Organic.

Sgôr:

2/5

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob 100ml: 4

Diwyg di-lol, disgrifiadol sydd i’r ddiod yma, fel byddech chi’n ei ddisgwyl gan Lidl. O’r holl ddiodydd finegr buon ni’n eu blasu, hon yw’r fwyaf finegraidd oll. Mae iddo liw euraidd cymylog fel seidr fferm hen-ffasiwn, ond mae’n eithaf sur. Braf iawn ar gyfer dresin salad, neu hyd yn oed ei dasgu ar sglodion, ond rhy sur i’w yfed yn ei barn ni.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​