Chouffe Lager

English | Cymraeg

Ein barn ar Chouffe Lager.

Sgôr:

5/5

Cryfder: <0.5%
Calorïau ymhob 100ml: 52

Mae cyrfau Chouffe yn ffefryn yng Ngwlad Belg ers tro byd, ac yn adnabyddus am eu poteli tonnog, tywyll, gyda llun bach o gorach mewn het goch ar bob un, yn ymgymryd â rhyw weithgaredd difyr.

Sefydlwyd y bragdy yn yr 1970au gan ddau frawd-yng-nghyfraith. Ychydig yn fwy newydd yw Chouffe Alcoholvrij, gan gyrraedd siopau’r wlad hon yn 2023. Mae'n gwrw cymylog, melyngoch ei liw, gyda digon o ewyn. Mae’n ysgafn, adfywiol, a llawn blasau diddorol. Anodd peidio â’i hoffi!

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​