Clean V

English | Cymraeg

Ein barn ar Clean V

Sgôr:

5/5

Cryfder: Dim mwy na 0.5%
Calorïau ymhob 100ml: 26
Sgôr: 5 o 5

Wedi’i sefydlu yn 2019, mae cwmni diodydd CleanCo bellach wedi ennill ei blwyf ym Mhrydain a’r Almaen, gan gynnig amrywiaeth o ddiodydd di-alcohol wedi’u seilio ar flasau gwirodydd traddodiadol.

Fel pob un o ddiodydd CleanCo, mae Clean V yn dod mewn potel chwech-ochrog hyfryd, yn yr achos yma o wydr cymylog neis. Mae ganddi arogl a blas afalau a sinamon braf iawn. Wedi’i chymysgu â thonic, mae’n ddiod gynhesol ddymunol iawn – bron yn Nadoligaidd.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​