Eisberg Cabernet Sauvignon

English | Cymraeg

Ein barn ar Eisberg Cabernet Sauvignon

Sgôr:

3/5

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 52 (156 ymhob potel)
Sgôr: 3 o 5

Dyw’r Almaen ddim yn enwog am winoedd coch o safon, ond rhoddon ni bob rhagfarn o’r neilltu a rhoi cynnig ar hwn.

Mae’r lliw yn weddol o dda a’r arogl yn bleserus. Mae blas hyfryd mwyaf duon arno, ond mae’r adflas braidd yn sur. At ei gilydd, mae’n well na gwin coch di-alcohol Sainsbury’s ond heb fod hanner cystal â’r Cabernet Sauvignon gan Rawson’s Retreat.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​