Lyre’s Coffee Originale

English | Cymraeg

Ein barn ar Lyre's Coffee Originale

Sgôr:

5/5

Gwirod Swyddogol Ionawr Sych 2022

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob 100ml: 60
Sgôr: 5/5

Dyma ddiod ddi-alcohol sy’n llenwi esgidiau gwirod goffi i’r dim. Mae nodau espresso, caramel a fanila yn dod ynghyd i greu gwirod fras gyda digon o drwch iddi. Mae’n flasus ar ei phen ei hun neu wedi’i chymysgu.

Roedden ni hefyd yn mwyhau ei defnyddio i greu Espresso Martini di-alcohol trwy ei chyfuno â Lyre’s White Cane Spirit (sydd hefyd wedi’i hadolygu ar y tudalennau yma) joch o espresso, a thipyn o surop fanila.

Bachwch eich Lyre’s yma. Defnyddiwch y côd DRYJAN20 i gael 20% oddi ar bris pob potelaid 70cl o wirodydd

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​