Lyre’s Italian Orange

English | Cymraeg

Ein barn ar Lyre’s Italian Orange.

Sgôr:

5/5

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob 100ml: 75

Os na fuoch chi’n yfed Campari o’r blaen, efallai bydd hi’n anodd i chi gymharu’r ddiod yma. Ond gyda’i blasau melys yn toddi i mewn i adflas chwerw, bydd hon yn eich denu chi’n ôl dro ar ôl tro!

Fel yr Aperitif Rosso gan yr un cwmni, mae’n cymysgu’n dda i greu bob math o goctels di-alcohol.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​