M&S Cola & Golden Spiced Cocktail

English | Cymraeg

Ein barn ar M&S Cola & Golden Spiced Cocktail

Sgôr:

3/5

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob 100ml: 19

Mae Rym-a-Chola – neu Cuba Libre – yn un o goctels symlaf a mwyaf poblogaidd y byd.

Mae’r ddiod gymysg barod yma gan M&S yn addo “blasau sbeis cynhesol”, ond cola yw’r prif flas yn anad dim. Mae ychydig o berlysiau meddyginiaethol braidd ac adflas sbeisiog braf, ond nid dyma’r coctel rym a chola gorau. Yn ôl pob tebyg, hwn yw’r un gorau o hyd.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​