M&S Low Alcohol Pale Ale

English | Cymraeg

Ein barn ar M&S Low Alcohol Pale Ale

Sgôr:

3/5

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob 100ml: 18

Mae’r cwrw gwelw yma wedi’i greu yn Suffolk gan Adnams, sy’n gwybod cryn dipyn am wneud cwrw da, gan gynnwys fersiwn di-alcohol rhagorol o Ghost Ship.

Cwrw hynod o welw yw hwn, hyd yn oed o’i gymharu â chyrfau gwelw eraill. Mae ganddo flas chwerw da, ond rhaid dweud nad yw cystal â Ghost Ship.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​