Next Day IPA

English | Cymraeg

Ein barn ar Next Day IPA.

Sgôr:

3/5

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob can: wrthi’n aros gwybodaeth
Sgôr: 3 o 5

Mae’n debyg mai hwn yw’r unig gwrw buon ni’n ei flasu sydd wedi’i fragu ar faes awyr. Mae bragdy Bad Co. yn swatio ar garreg drws safle’r Llu Awyr Brenhinol yn Dishforth yn yr Hen Ogledd. Maen nhw’n creu amryw gyrfau i amryw werthwyr, ac yn creu hwn yn arbennig i Asda.

Cwrw gwelw cymylog yw e, gyda lliw mêl caled a blas hopys cryf sy’n ein hatgoffa o’r diweddar Innis & None. Mae ychydig yn denau, ond yn gwrw haf digon dymunol at ei gilydd.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​