Perlenbacher Shandy

English | Cymraeg

Ein barn ar Perlenbacher Shandy.

Sgôr:

2/5

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob 100ml: 28

Cawson ni hon yn Lidl hydref 2023. Diod addawol iawn yr olwg a’r arogl yw hi yn y botel – tebyg iawn i gwrw mafon Belg. Roedd hi’n goch iawn yn y gwydryn ac yn rhy felys o dipyn i’n panel profi – tebyg i ddiod cyrens duon. Os yw seidr ffrwythau melys at eich dant, efallai byddwch chi'n hoffi hon.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​