Peroni Libera

English | Cymraeg

Ein barn ar Peroni Libera.

Sgôr:

3/5

Cryfder: 0.0%
Calorïau ymhob potelaid: 73 (22 ymhob 100ml)
Sgôr: 3 o 5

Rhaid bod Peroni yn un o’r cyrfau mwyaf llwyddiannus erioed. O ddechreuadau distadl yn nhreflan Vigevano yn 1846, tyfodd i fod yn un o allforion mwyaf enwog a mwyaf ffasiynol yr Eidal. Mae ar fwydlenni bwytai o Rufain i Ruthun, diolch yn rhannol i ymgyrch marchnata llawn dillad drutfawr, llynnoedd llonydd a merched prydferth yn hetiau’r llynges.

Yn ôl y bragwyr, mae Peroni Libera yn rhoi i “gwsmeriaid ffyddlon Peroni Nastro Azzurro ryddid a dewis yn eu bywydau prysur”. Felly, rhaid gofyn sut mae Peroni Libera o’i gymharu â’r adnabyddus Nastro Azzuro?

Yn gyntaf oll, cwrw gwych yr olwg yw e. Mae Peroni yn giamstars ar gyflwyno diod yn dda, a dyw hon ddim yn eithriad. Mae’n dod mewn botel werdd hyfryd, wedi’i labelu’n bennaf oll yn Eidaleg ac yn addo “un espressione di stile ed eleganza”.

O ran ei flas, dyw e ddim yn debyg o gwbl i Peroni Nastro Azzurro, ond dyw hynny ddim yn ei wneud yn gwrw gwael. Mae’n ddiod ysgafn iawn (rhy ysgafn i rai o’n panel profi, oedd yn dweud eu bod nhw’n gallu teimlo’n syth mai diod ddi-alcohol oedd hi). Mae mymryn o flas ffrwyth arni hi, ac roedd cwpl o’n profwyr yn dweud eu bod nhw’n gallu blasau afalau. Diolch i’r drefn, does ganddi hi ddim o’r adflas cemegol afiach sy’n difetha rhai cyrfau di-alcohol. Wedi’i oeri’n dda gyda pizza margherita neis, mae’n ddiod ddymunol iawn! Gallwch chi godi rhai yn Tesco a barnu drosoch eich hun.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​