Saint Etienne

English | Cymraeg

Ein barn ar Saint Etienne

Sgôr:

5/5

Cryfder: 0%

Calorïau ymhob 100ml: 23

Dyma adolygiad gan awdur gwadd, ein Rheolwr Codi Arian ac Ymgysylltu, Sven Stears

Mae Sainte Etienne yn un o’r nwyddau yna gan Aldi sy’n debyg iawn yr olwg i frand rhywun arall, ond yn ddigon gwahanol i beidio â thramgwyddo deddfau hawlfraint. Efallai byddwch chi’n cofio iddyn nhw ennill eu cwrw Brewdog ei hun wedi iddyn nhw greu cwrw tebyg yr olwg i rai Brewdog.

Dwi ddim yn hollol sicr pa gwrw mae Sainte Etienne yn ei ddynwared, ond mae ei flas yn gyfarwydd iawn. Gofiwch chi’r cyrfau o Ffrainc neu Wlad Belg roeddech chi’n ei gael erstalwm – y rhai roedd rhaid i chi groesi’r Sianel i’w nôl? Dechreuodd siopau mawr y wlad yma eu stocio wedyn, nes i’r ffasiwn newid. Wel, maen nhw yma eto, wedi’u hail-greu’n berffaith, ond heb yr alcohol.

Ai dyma’r cwrw i chi? Os ydych chi’n hoff o gyrfau Cyfandirol ysgafn sy’n syml a hawdd eu hyfed, dyma’r ddiod i chi. Mae’n ddiod ddiddrwg. Does neb yn ceisio cychwyn chwyldro bragu yma. Mae’n anelu at fod yn gwrw canol-y-ffordd, ac yn llwyddo’n rhagorol.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​