Rawson’s Retreat Cabernet Sauvignon

English | Cymraeg

Ein barn ar Rawson’s Retreat Cabernet Sauvignon

Sgôr:

5/5

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 38 (113 ymhob potel)
Sgôr: 5 o 5

Heb os nac oni bai, hwn yw’r gorau o’r gwinoedd coch di-alcohol. A dweud y gwir, rydyn ni wedi cael cryn nifer o gochion alcoholaidd na ddôn nhw’n agos at safon hwn. Mae wir yn blasu fel Cabernet Sauvignon, ac mae ganddo liw coch dwfn sy’n pwysleisio’r blwch rhyngddo fe a, dyweder, gwin coch di-alcohol Sainsbury’s.

Cafodd y gwin hwn ei greu gyda chryfder alcoholaidd arferol ac wedyn tynnwyd yr alcohol allan. Mae hynny yn aml yn ddigon i ddinistrio’r blas, ond ddim yn yr achos yma. Beth bynnag maen nhw’n ei wneud i gael gwared ar yr alcohol heb ddileu pob pleser, mae Rawson’s Retreat yn ei wneud e’n dda.

Fel gwinoedd eraill Rawson’s Retreat, mae diwyg y botel, gyda llun o’r winllan, yn rhoi iddo olwg a gwedd gwin go-iawn; yn lle rhyw stwff di-alcohol rydych chi’n gorfod ei oddef yn niffyg dim arall.

Fel y Semillon Chardonnay, mae gan hwn gryn fantais dros lawer o’r gwinoedd eraill ar y tudalen yma, sef nad yw’n llwythog â siwgr. O ganlyniad, cymharol brin yw’r calorïau.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​