Sussex Lager

English | Cymraeg

Ein barn ar Sussex Lager

Sgôr:

5/5

ABV: 0.5%

Calorïau ymhob 100ml: 13

Yn ei gan bach twt, mae’r Sussex Lager yma’n berffaith ar gyfer torri eich syched wrth deithio. Mae ganddo liw euraidd ysgafn. Mae’n gwrw sych – gyda hopys o Tsiecia a’r Almaen – ond heb fod yn rhy chwerw. At ei gilydd, dyma gwrw melyn dymunol iawn.

Yn ogystal â bod yn brin o alcohol, mae hefyd yn ddi-glwten ac yn addas i feganiaid.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​