Tesco Cabernet Tempranillo

English | Cymraeg

Ein barn ar Tesco Cabernet Tempranillo

Sgôr:

2/5

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 133 (53 ymhob 100ml)
Sgôr: 2 o 5

Un arall yw hwn wedi’i greu gan Félix Solís ar gyfer Tesco (ynghyd â’r gwyn a’r rosé uwchben).

Mae lliw da iddo, fel mwyaf duon. Ond mae’n annisgwyl o felys am win coch. Mae’r rhestr cynhwysion yn cynnwys sudd grawnwin a glyserin, sy’n cyfrannu at ei felystra, o bosib. Fel y gwyn o’r un gwindy dyw e ddim yn debyg iawn i win.

Roedd tipyn bach o hwn yn fwy na digon i ni. Os ydych chi’n chwilio am win coch di-alcohol da, gwell fyddai i chi fynd am Rawson’s Retreat.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​