Tiny Rebel Party Hard Non Alc

English | Cymraeg

Ein barn ar Tiny Rebel Party Hard Non Alc.

Sgôr:

4/5

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 46 (14 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Cawson ni’r cwrw ffrwythus yma mewn pecyn o bedwar cwrw 0.5% gwahanol sydd ar gael yn uniongyrchol o fragdy Tiny Rebel yng Nghasnewydd.

Mae’r can yn gyforiog o liwiau a delweddau’r 1980au. Mae gan y cwrw ei hunan arogl grawnffrwyth ac mae’r blas yn gyfuniad o sitrws a mango. Mae’n ddiod finiog, bron yn sur, ac os yw’r Clwb Tropica Non Alc o’r un bragdy yn rhy felys i chi efallai y bydd hwn at eich dant.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​