Wolf Blass Sauvignon Blanc

English | Cymraeg

Ein barn ar Wolf Blass Sauvignon Blanc.

Sgôr:

3/5

Cryfder: llai na 0.5%

Calorïau ymhob 100ml: 18

Nid yw gwinoedd prin-eu-halcohol wedi ffynnu i’r un graddau â chwrw a choctels dirwestol. Un rheswm dros dwf araf y farchnad yw bod gwinoedd o’r fath yn eithriadol o anodd eu gwneud yn dda. Er hyn i gyd, mae’r prif gynhyrchwyr yn dal i fentro cynnig gwinoedd yn y categori yma, gan gynnwys Sauvignon Blanc yma gan un o gwmnïau gwin mwyaf Awstralia.

Mae ganddo arogl gwin gwyn da – ffrwythus gydag awgrym o furum. Yn wahanol i lawer o winoedd 0.5%, dyw hwn ddim yn rhy felys, yn sicr. Os rhywbeth, roedd e dipyn yn rhy sur ym marn ein panel profi, gydag adflas fel crabas, oedd yn mynd yn llethol yn y diwedd. Mae’r cynhyrchwyr yn dweud ei bod yn ddiod “cras gyda nodau brwd”. Os yw gwin sych iawn at eich dant, efallai byddwch chi’n hoffi hwn.

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​