Zerozecco

English | Cymraeg

Ein barn ar Zerozecco

Sgôr:

4/5

Cryfder: llai na 0.5%
Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 63 (25 per 100)
Sgôr: 4 o 5

Zerozecco yw cynnig Aldi mewn categori sydd eisoes yn eithaf llawn, sef gwinoedd pefriog di-alcohol. Mae e wedi’i botelu’n dwt mewn du ac aur, o bosib gyda golwg ar farchnad y Nadolig. Er ei fod yn cael ei ddisgrifio ar y botel fel “spumante bianco” gwin o’r Almaen yw hwn. Gwin eithaf da yw e hefyd. Mewn categori sydd dan ei sang efo diodydd gorfelys, gwin cymharol sych yw e, gyda brathiad da, ac awgrym o afalau neu ellyg. Dymunol ac adfywiol!

Mae Drydrinker a Wise Bartender yn gwerthu diodydd di-alcohol a phrin-eu-halcohol ar-lein. Pan fyddwch chi’n prynu oddi wrthyn nhw trwy’r dolenni yma, bydd Alcohol Change UK yn derbyn cyfran o’r elw, gan helpu talu am ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.​