Lucky Saint

English | Cymraeg

Ein barn ar Lucky Saint.

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob potelaid: 53 (16 ymhob 100ml)
Sgôr: 5 o 5

Sefydlodd Luke Boase fragdy Lucky Saint gan amcanu “newid sut mae’r byd yn meddwl am gwrw di-alcohol”. Pum cynnig i Sais oedd e – wedi pedwar cychwyn gwag yn Lloegr, heliodd ei bac am yr Almaen, lle treuliodd fisoedd lawer yn astudio bragu a chreu’r cwrw hwn, gan ei lansio o’r diwedd yn 2018.

Felly, oedd e’n werth aros amdano? Oedd, yn sicr! Dyma gwrw rhagorol. Er mai “lager” yw e yn swyddogol – am iddo gael ei aeddfedu’n oer – cwrw cymylog hanner ffordd rhwng weißbier a chwrw sur yw e yn ein barn ni. Yn hyn o beth, mae’n debygol o apelio llawer mwy i garedigion cwrw casgen nag yfwyr y prif gyrfau melyn.

Cwrw gwych yr olwg yw e hefyd, mewn potel gwta, Americanaidd ei diwyg, gyda lliwiau glas a phres hyfryd, a buwch-fach-goch annwyl iawn. Mae’r bragwyr hefyd yn gwarantu hon yn ddiod figanaidd, sy’n sicr o blesio llawer o bobl. Rhown iddo’r sgôr orau!