Butcome Goram IPA Zero

English | Cymraeg

Ein barn ar Butcome Goram IPA Zero

Cryfder: llai na 0.5%
Calorïau ymhob can: 73 (22 ymhob 100ml)
Sgôr: 5 o 5

Cafodd Bragdy Butcome ei sefydlu yn 1978 ac maen nhw hen ennill eu plwyf yn ne-orllewin Lloegr, yn ogystal â gwerthu eu cwrw mewn siopau ar hyd y wlad. Hyd y gwyddom ni, Goram IPA Zero yw eu cynnig cyntaf ar greu cwrw di-alcohol.

Dechreuwn ni drwy egluro’r enw. Yn ôl y chwedloniaeth, roedd Goram yn un o bâr o gewri lleol a aeth ati i wagio llyn trwy palu ffos anferth i ollwng y dŵr. Dechreuodd Goram ddiota wrth ei waith, gan gwympo i gysgu a gadael ei frawd Ghyston i gau pen y mwdwl. Gan fod Gorma IPA Zero yn llai 0.5% alcohol, nid yw’n debygol o beri’r un cysgadrwydd i chi.

Mae’r cwrw wedi’i becynnu’n hardd, gyda label wyrddlas yn dangos Goram yn gwgu o dan ddarlun hyfryd o Bont Grog Clifton. (Dyna fragwyr yn ymfalchïo yn eu bro!). Mae’n gwrw bywiog heb fod yn rhy fyrlymus, gyda lliw euraidd da. Fel pob cwrw gwelw da, mae’n llawn hopys, ond heb fod yn rhy chwerw. At ei gilydd, penigamp!

Mae’r bragwyr yn awgrymu ei yfed gyda chawsiau aeddfed a phiclau cryf, sy’n swnio’n syniad arbennig o dda!

Prynwch eich diodydd diod alcohol a phrin-eu-halcohol nawr!

Pan brynwch chi ddiodydd gan Drydrinker a Wise Bartender gan ddefnyddio’r dolenni hyn, bydd Alcohol Change UK yn cael cyfran o’r elw, gan helpu ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.