Old Speckled Hen Low Alcohol

English | Cymraeg

Ein barn ar Old Speckled Hen Low Alcohol

Cryfder: 0.5%
Calorïau ymhob potelaid: 110 (22 ymhob 100ml)
Sgôr: 3 o 5

Rhaid bod Old Speckled Hen yn un o hoff gyrfau’r wlad. Cafodd ei eni yn 1979 a’i enwi ar ôl hen gar MG brith ei liw. Mae wedi hen ennill ei blwyf ers hynny, yn rhannol trwy gyfres o hysbysebion hynod ddifyr ar thema hoffter llwynogod am ieir.

Mae’r ddiod newydd yma yn un o chwe chwrw gan fragdy Morland yn sir Rydychen. At ei gilydd, cyrfau cryfach nag arfer sydd ganddyn nhw. Felly, cam eithaf mentrus iddyn nhw yw lansio un mor brin ei alcohol. Ond y cwestiwn mawr, wrth gwrs, yw ai cwrw da yw e?

Yn gyntaf all, mae golwg wych arno. Mae’r botel glir yn gadael i ni weld lliw ambr hyfryd y cwrw yn ei holl ogoniant. Mae’r label las ac aur chwaethus yn dangos i’r byd fod hwn yn aelod o deulu (neu haid?) yr Hen Iâr Frith. Mae’r bragwyr hefyd wedi gwneud yn fawr o’r ffaith fod ynddo 54% yn llai o galorïau na’u Hiâr arferol – sy’n handi i’r rhai ohonom sy’n ceisio cadw’r hen fol cwrw dan reolaeth.

Wrth ei agor, mae gwynt dymunol iawn arno. Mae’n ddiod esmwyth, hawdd ei hyfed – gyda blas brag a llawer llai o hopys na Ghost Ship er enghraifft. Rhaid cyfaddef ei fod e’n teimlo braidd yn denau – un o wendidau cyffredin cwrw llai alcoholaidd. Efallai fod angen tipyn bach mwy o waith er mwyn rhoi iddo fwy o’r blas caramel hyfryd sydd mor nodweddiadol o’u cyrfau eraill.

At ei gilydd, dyma ddiod dderbyniol iawn. Nid y gorau, ond dewis digon da os byddwch chi’n chwennych peint dirwestol neu ddau ambell waith.