Asda Muscat

English | Cymraeg

Ein barn ar Asda Muscat

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob gwydraid 250ml: 100 (40 ymhob 100ml)
Sgôr: 2 o 5

Mae’r Muscat yma yn un o niferoedd o ddiodydd sydd i’w cael sy’n ymddangos fel gwin ond sydd, mewn gwirionedd, yn sudd grawnwin. Sudd grawnwin Muscat, rhaid cydnabod, ond sydd grawnwin er hynny. Os yw e’n debyg i win o gwbl, gwin ysgaw yw hwnnw
Os ydych chi’n chwilio am sudd o safon mewn potel neis ac am bris rhesymol iawn, ewch amdani. Os gwin sydd at eich dant, yna mae opsiynau prin eu halcohol gwell ar gael yn yr un siop.