Lyre’s Classico

English | Cymraeg

Ein barn ar Lyre's Classico

Cryfder: 0.0%
Calorïau ymhob can: 46 (18 per 100ml).

Sgôr: 4 o 5


Bant â ni ar daith i’r Eidal gyda gwin pefriog Lyre’s Classico!

Wedi’i dywallt – gorau oll mewn gwydryn hir-goesog – mae ganddo liw clir a thipyn o swigod. Ar y trwyn, mae’n felys a ffres. Roedd ein panel profi yn methu cytuno ai gwin melys ynteu un sych yw hwn; ond, yn sicr, mae adflas dymunol a mymryn yn sur sy’n debyg i win alcoholaidd yn yr un dull.

Mae Lyre’s Classico yn dod mewn can chwaethus melyn gwelw gyda llun o aderyn-y-si. Mae hefyd ar gael mewn potel fwy ei maint fyddai’n gweithio’n dda mewn cinio gwadd, neu yn yr ardd gyda chriw o ffrindiau ar ddiwrnod poeth o haf.

Prynwch eich diodydd diod alcohol a phrin-eu-halcohol nawr!

Pan brynwch chi ddiodydd gan Drydrinker a Wise Bartender gan ddefnyddio’r dolenni hyn, bydd Alcohol Change UK yn cael cyfran o’r elw, gan helpu ein gwaith i roi diwedd ar niwed alcohol.