Nosecco

English | Cymraeg

Ein barn ar Nosecco

Cryfder: llai na 0.5%
Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 70 (28 per 100ml)
Sgôr: 2 o 5

Gan fod prosecco yn dal ar y brig o ran gwerthiant gwinoedd pefriog ym Mhrydain, dylai fod cryn alw am ddiod debyg ond heb yr alcohol. Yn anffodus, os prosecco yw eich dewis ddiod, mae’n bosibl na fydd Nosecco yn taro deuddeg i chi.

Wedi’i gynhyrchu gan GCF yn ne-ddwyrain Ffrainc, daw mewn potel art-deco hyfryd. Mae’n ddiod fywiog gyda lliw da, ond mae cryn bellter rhyngddi hi a gwin. Os ydych chi’n chwiliol am rhywbeth ffrwythaidd neis gydag awgrym o flodau’r ysgall, efallai bydd hwn at eich dant. Fel arall, daliwch i chwilio.

Mae ar werth yn Sainsbury’s ac Asda.