Scottish Lemonade Mockscow Mule

English | Cymraeg

Ein barn ar Mocktails Scottish Lemonade Mockscow Mule .

Coctels Swyddogol Ionawr Sych 2022

Cryfder: 0%
Calorïau ymhob potelaid: 95 (48 ymhob 100ml)
Sgôr: 5/5

Fel arfer, mae Moscow Mule yn cael ei gwneud o fodca, cwrw sinsir, a sudd leim. Mae’r fersiwn newydd yma o’r hen ffefryn wedi’i gwneud â lemonau Sisili a’r Ariannin.

Mae’r holl lemonau yma yn roi i’r ddiod ei lliw llachar deniadol ysblennydd, sy’n rhoi rhagolwg o’r holl flasau lemonaidd sydd i’w cael wedi i chi agor y botel. Ar ôl i chi ei thywallt, mae ganddi hi gic o sinsir a phupur sy’n dweud wrthych chi eich bod chi’n yfed diod ryfeddol o dda. Dyma ddiod gallwch chi yfed sawl potelaid ohoni – mae hi mor flasus!

Gallwch chi brynu eich Mocktails yma, ac os defnyddiwch chi’r ddolen yma cewch chi ddisgownt o 20% hyd at 1 Chwefror 2022